Coaching en begeleiding on the job
U weet dat teamontwikkeling en (persoonlijke) coaching effectiever is als er een directe koppeling is met de ambities en doelstellingen van het individu, team en organisatie. Dat persoonlijk bewustzijn en onderlinge samenwerking verdiept en versterkt wordt als we dat on the job doen volgens de 70-20-10 regel. Bewustzijn, flexibiliteit, daadkracht, bereidheid en lef worden verbonden met werksituaties in de praktijk. Niks nieuws onder de zon toch? En toch zie ik nog te weinig teams die al werkende leren en lerend werken. Die tijd nemen om kort en effectief te vertragen, hun samenwerkingsproces bespreken en vervolgens met nieuwe inzichten en acties weer versnellen om hun ambities waar te maken.

Wat doe ik?
Coach, train, adviseer en faciliteer groepen, teams in het hier en nu. On the job omdat we weten dat de werksituatie de beste leersituatie is. Begeleid de leidinggevende in dat proces zodat zij aldoende kan leren en direct toepassen. Sta daarbij naast of achter de leidinggevende en steun haar positie. Inspireer en beweeg mensen om met volledige inzet en plezier te werken, te leven en concrete bevredigende resultaten te halen. Bevorder ondernemerschap en verbondenheid, connectie tussen mensen, doelen en resultaten.