What’s impossible ….?

 

Ik breng mensen in contact met hun talenten, ontwikkelpunten en mogelijkheden. Inspireer en stimuleer ze te kiezen, actieplannen te maken en deze uit te voeren. Omdat ze vaak tot veel meer in staat zijn dan ze zelf voor mogelijk houden.
Faciliteer mensen in teams en groepen om in contact met elkaar te komen. Laat hen onderlinge overeenkomsten, belangen en verschillen ontdekken.
Een team groeit als mensen op hetzelfde uit zijn. Bereid zijn ‘to agree on disagreements’. Zich inzetten voor gemeenschappelijke doelen.¬†Om tegelijkertijd ook hun eigen persoonlijke doelen te realiseren.

Connectie tussen mensen veroorzaakt een stroomversnelling, een sterke verbinding:
“Ziezo, dat hebben we samen mooi¬†gedaan!”

Competenties

  • veel ervaring met uiteenlopende (inter)nationale organisaties;
  • veel ervaring met het leiden en aansturen van teams met professionals;
  • ervaring als manager met omzetverantwoordelijkheid;
  • maakt makkelijk contact op alle lagen;
  • nieuwsgierig, brede ervaring, creatief, praktisch, lef, humor en open voor feedback.