“Paul werkt vanuit een diep inzicht in hetgeen mensen beweegt en – minstens zo belangrijk – hetgeen ze tegenhoudt om datgene te doen waar ze goed in zijn of wat ze willen bereiken. Vanuit een volledige erkenning en acceptatie van wie mensen zijn als mens, is hij er elke keer weer op uit om hen die stap verder te helpen. Hij zal je nooit duwen en altijd uitnodigen.”

IMG_7815

“Naast individuele coaching is hij zeer ervaren in het werken met groepen. Zijn reikwijdte daarin is groot. Hij heeft oog voor de dynamiek van de groep en kan daarin op een hele gerichte en situationele wijze interveniëren. Door wie hij is weet hij een sfeer te scheppen waarin zaken bespreekbaar worden die voorheen vaak niet ter tafel kwamen of mochten komen. Daarbij kan hij veel ‘lagen’ benoemen en geeft mensen daar inzicht in. Altijd gekoppeld aan en verbonden met de omgeving (organisatie, doelstellingen, etc.). Hij spreekt mensen op een vrije manier aan. Appellerend, confronterend, uitnodigend, uitdagend, speels, stuwend. Laat mensen achter met zowel inzicht in zichzelf als met concrete afspraken.”
HRD-adviseur.

”Paul heeft mij vanuit zijn heldere waarneming de reflectie geboden waar ik behoefte aan had. Altijd vanuit een zuivere blik zonder vooringenomen standpunt en met alle ruimte voor de mens die hij voor zich heeft. Passend, treffend en effectief in zijn feedback blijf ik zelf aan zet om de gewenste verandering te bereiken. Doeltreffend is Paul daarbij in de spiegel die hij mij voorhoudt. Met alle ruimte om zelf de keuze te maken welk pad ik bewandel. Enige vast gegeven is dat Paul als coach met mij meereist gedurende dit proces.”
Manager Beeld en Geluid.

img_0130

“Door de begeleiding van Paul sta ik anders stil bij hoe ik mijn dagelijks werk doe. Ik bouw vaker een moment in om afstand te nemen van dagelijkse processen, zodat ik beter kan beoordelen of ik en anderen om me heen daadwerkelijk op koers liggen. Daarbij heb ik nooit het gevoel gehad dat Paul me trucjes leert. Op een natuurlijke en vertrouwde manier liet hij me talenten van mezelf (her)ontdekken.”
Eindredacteur Publieke Omroep.

“Een ex-collega zei dat ik veranderd was in hoe ik me uit, sinds ik bij jou geweest ben. Dat ik veel zekerder overkwam. Ik merk nu in m’n huidige rol dat ik nog pro-actiever kan zijn, maar het gaat de goede kant op. Ik zal onze sessies nooit vergeten. Nogmaals dank daarvoor.”
Manager Business Intelligence.

img_0128

“Paul heeft mij geholpen mijn roestig geworden vaardigheden op sollicitatie gebied aan te scherpen. Paul is professioneel en scherp in het analyseren van je sterktes en zwaktes en confronteert je op een prettige manier hiermee. Paul zet je aan tot denken. Paul geeft huiswerk! Maar door te investeren wordt je uiteindelijk beter. Mijn grootste vraag was ‘kom ik als 55 plusser nog wel aan de bak in een nieuwe baan?’ Mijn antwoord: ‘nee want te oud en te duur’. Paul’s antwoord ‘ja’ als je er zelf geen probleem van maakt. Gelukkig had Paul gelijk.” Secretaris RvB streekziekenhuis.

“Ervaringen maakten de coach in mij los. Sinds vijf jaar speelt persoonlijke ontwikkeling een nadrukkelijke rol in mijn leven. Voor die tijd was dit voor mij geen issue en verdedigde ik krachtig mijn motto: niet praten maar poetsen! Totdat ik in 2007 bij mijn bedrijf in een managementfunctie terecht kwam. Na verloop van tijd merkte ik dat ik het niet redde met alleen maar hard werken. Het was frustrerend dat ik bepaalde zaken niet voor elkaar kreeg, geen draagvlak kon creëren en niet effectief was. Mijn zelfvertrouwen nam af en ik trok mezelf terug. Ik vond dat het mijn probleem was en dat ik het dan ook zelf en alleen moest oplossen. ‘Tijd voor een coach?’ zo legde mijn leidinggevende mij voor. Voor mij bleek coaching bij Paul de loopplank naar een andere wereld. Niet naar buiten toe maar naar binnen, bij mezelf! Pas toen ben ik mezelf gaan ontdekken. Ik besefte dat bewustwording een voorwaarde is en dat het niet alleen om zelfbeeld draait. Ik heb anderen nodig om te kunnen ontwikkelen. Dit hele proces heeft mij geïnspireerd om een opleiding tot coach te gaan volgen. Enerzijds om anderen te begeleiden bij hun dilemma’s en anderzijds om zelf te kunnen blijven leren en ontwikkelen. Om de koppeling tussen de theorie en praktijk te kunnen maken, coach ik sinds enkele maanden een manager in opleiding binnen mijn eigen werkomgeving.” Manager OV bedrijf.

“Gesprekken met Paul over mijn persoonlijke situatie en ontwikkeling hebben plaatsgevonden in een plezierige en vertrouwenwekkende omgeving en sfeer. Door het spiegelende, verrassende en soms confronterende karakter heeft dit me diepere inzichten gegeven en tot concrete resultaten geleid die me verder hebben gebracht zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak.”
Zelfstandig innovatie adviseur.

“Paul gaf mij in een prettige omgeving de ruimte om naar mijn eigen functioneren te kijken. Hierbij bood hij mij inzicht in mijn drijfveren, de wijze waarop ik op de buitenwereld overkom en hoe ik hier desgewenst verandering in aan kan brengen. Door het coachingstraject ben ik bewust van mijn eigen valkuilen en lukt het beter om deze te omzeilen.”
Beleidsadviseur Gezondheidszorg.

tijger2

“Door de coaching van Paul heb ik in zeer korte tijd mijn valkuilen op het gebied van leidinggeven leren kennen. Hij heeft handvatten gegeven om ermee om te gaan. Het kennen van je sterke en zwakke punten is van groot belang bij goed en effectief leidinggeven. Paul heeft mij daarbij geholpen en ik heb er dagelijks plezier van. Net als de mensen die ik aanstuur”.
Eindredacteur Publieke Omroep.

“Specifieke thema’s als intervisie en gesprekstechnieken hebben van mij een “bewuste” en “betrokken” manager gemaakt. In het bewustwordingsproces heeft Paul een belangrijke rol gespeeld: door de aangeboden theorie en praktische oefeningen. Maar dat niet alleen. Cultuurverandering begint bij jezelf. Om aan en met jezelf te kunnen werken is een veilige leeromgeving een absolute voorwaarde.Paul’s houding en ervaring ontstaat een sfeer van respect en vertrouwen waardoor ik me volledig heb kunnen openstellen.”
Teamleider middelgrote gemeente.

“Na jaren van twijfel was het dan eindelijk zover dat ik mijzelf op een coaching traject getrakteerd heb. Paul heeft mij als coach de spiegel voorgehouden die nodig was om meer zelfvertrouwen op te doen. Met behulp van gesprekken en ondersteund met leuke en nuttige literatuur ben ik in een half jaar veel bewuster bezig. In gesprekken weet ik nu beter wat er gebeurd en neem ik de ruimte om hier op in te spelen.”
Zelfstandig ondernemer.